Mahika

kunstgeschiedenis | fotografie | conceptueel werk

Mahika is afgestudeerd aan de HKU inĀ Fine Art & Design in Education.

“De afgelopen jaren heb ik mijzelf gepositioneerd in het medium fotografie. Het presenteert zichzelf als een doorlopende lijn mijn dagelijkse activiteiten en mijn makerschap. Het delen van mijn passie voor fotografie maar ook kunstgeschiedenis is verweven in mijn hele leven.

Als maker en educator vind ik het belangrijk dat ik per persoon meekijk wat hij/zij/hen kan. Ruimte kunnen bieden voor zelfontplooiing is belangrijk bij elke activiteit die ik geef. Daarmee hoop ik jongeren uit te dagen om buiten de eigen grenzen te treden. Je kan vaak veel meer maken dan je zelf denkt!”