Docenten/Ouders

Meedoen aan de Zilveren Kei is op initiatief van de jongeren zelf. Zijn er leerlingen met interesse en potentie? Stimuleer hen vooral zich in te schrijven!

Het is fijn als je steun biedt: een lokaal om in te werken, beschikbaar stellen van materiaal en gereedschap, samenstellen van een groepje die elkaar aanvult in kennis en vaardigheden of bijvoorbeeld het begeleiden van een samenwerking of het opzetten van een plan.

We werken graag met de jongeren samen aan een project vóór en dóór jongeren. Er is ruimte voor jongeren om ideeën in te brengen en uit te voeren en deel te laten nemen aan de organisatie. Als project sluit de Zilveren Kei aan bij onderwijsdoelstellingen zoals vakintegratie, ontwikkelen van probleemoplossend denken, ontwikkelen van creativiteit, samenwerking, samenwerking met instellingen. 

Deelname aan de Zilveren Kei of een bezoek brengen aan de verzameltentoonstelling kan worden ingezet als activiteit voor het vak CKV om zo tot de 4 verplichte culturele activiteiten te komen.  

Om de Zilveren Kei tot een betekenisvol project te ontwikkelen voor onderwijs komen wij graag in contact met docenten voor het vormen van een klankbord. Heb je interesse? Mail dan naar info@zilverenkei.nl